Balaton Klub Hotel

A Balaton Klub Hotel klubtagság feltételei

A Balaton Hotel 2021. július 1-től, Klub modell jellegű szállodaként üzemel tovább, amit a Csikó Center 97 Kft. (8600 Siófok, Batthány utca 7., adószám: 12196001-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-303531 továbbiakban „Balaton Klub Hotel”) üzemeltet. A jelen feltételek a Balaton Klub Hotel tagságra, valamint a Balaton Klub Hotel kártya használatára érvényesek.

A Balaton Klub Hotel tagja kizárólag a következő személy lehet

 • 18 évnél idősebb,
 • Az elmúlt három évben legalább öt alkalommal vendége volt a szállodának,
 • így tagja a Balaton Klub Hotel Facebook csoportnak,
 • aki egyértelműen és a valóságnak megfelelően töltötte ki a regisztrációkor a kötelező adatokat, valamint elfogadta a személyes adatok kezelésének alapelveit. Regisztráció történhet a Hotel honlapján, illetve a Recepción. A regisztrációkor és használatkor a Balaton Hotel fenntartja a jogot, hogy ellenőrizzen bizonyos személyes adatokat, például a nevet, e-mail címet, lakcímet.
 • aki tudomásul veszi, hogy a személyes adatok nyújtása önkéntes alapú. Ha viszont nem adja át az adatait, nem válhat a Balaton Klub Hotel klubtagjává.

Balaton Hotel klubkártya

 • a Csikó-Center ’97 Kft. tulajdonát képezi,
 • nem átruházható és csak az a személy használhatja, akinek a neve a kártyán szerepel, illetve akire a regisztráció szól,
 • nem minősül debit vagy kredit (hitel-) kártyának, sem garancia kártyának, nem fizetőeszköz,
 • a kártya elvesztése vagy sérülése esetén új kártya 1500 Ft/kártya áron igényelhető. 

Balaton Hotel klubtag

 • jogosulttá válik a szálloda kedvezményire (beleértve a kiemelt szolgáltatásokat, kedvezményeket valamint a szezonban lévő előfoglalást), abban az esetben, ha a recepciónál vagy a foglalásnál igazolja magát a klubkártyával. A kártyát minden esetben be kell mutatni, egyébként a használója nem igényelheti a kedvezményeket.
 • köteles haladéktalanul értesíteni a Hotelt a regisztrációkor közölt személyes adataiban bekövetkező változásokról. Ennek a kötelezettségnek az elmulasztása esetén a Balaton Hotel nem vállalja a felelősséget a klubtag személyes adataiban bekövetkezett változásának késedelmes közlése által okozott kellemetlenségért.
 • kérheti a Balaton Hotel klubtagságának megszüntetését, a tagság megszüntetésének írásbeli igénye alapján: - levélben, a klubkártyával együtt a Hotelnek címezve (Csikó Center 97. Kft., 8600 Siófok, Batthyány utca 7.) A kérelemnek tartalmaznia kell az Klub kártya számot, az e-mail címet, keresztnevet, vezetéknevet, születési dátumot és lakcímet.

A Balaton Hotel jogosult megszüntetni a klubtagságot a következő feltételek esetén

 • ha ön nem használta a Balaton Hotel klubkártyát a regisztrációtól számított 2 éven belül.
 • ha a Balaton Hotellel semmilyen egyéb kapcsolatba nem lépett (hírlevelek elolvasása, facebook, részvétel a kiemelt eseményeken), 3 évnél hosszabb ideig, vagy
 • ha a Balaton Hotel megállapítja, hogy a profilja helytelen vagy valótlan információkat tartalmaz.
 • ha a házirend bármely pontját a Klub tag megszegi. (A házirend a https://balatonhotelsiofok.hu/hazirend weboldalon megtalálható).

A Balaton Hotel köteles megszüntetni a klubtagságát az ön írásbeli kérelmének átvételétől számított 1 hónapon belül. A Balaton Hotel köteles elküldeni önnek azon információknak a másolatát, amelyeket önről őriz, az ön írásbeli kérelmének átvételétől számított 1 hónapon belül.

Marketing információk elküldése

 • Ön a Klubtagsággal engedélyezi a marketing információk küldését e-mailben vagy Facebookon, így a Balaton Hotel hírleveleket küldhet önnek a kedvezményes szolgáltatásaival, újdonságaival, valamint a Balaton Hotel klubtagságával kapcsolatban.

A Balaton Hotel által a klubtagokról tárolt adatok

 • a regisztrációkor vagy utána megadott adatok és ezek változásai,
 • a hírlevelek vagy az e-mailek elolvasásáról szóló információk, hogy megállapíthassuk, továbbra is érdeklődnek-e a szolgáltatások iránt, és fenn akarják-e tartani a klubtagságukat,
 • a klubtagokról szóló információk, mint például bejelentkezési adatok, süti fájlok és a kedvezményekre történő regisztráció a honlapunkon, hogy megállapíthassuk, továbbra is érdeklődnek-e a Balaton Hotel Klubtagság iránt, és fenn akarják-e tartani a klubtagságukat.

A Balaton Klub Hotel tag személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

A Balaton Klub Hotel tag jogosult

 • bármikor visszavonni a személyes adatok kezelésére adott egységes hozzájárulását, amivel a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Balaton Hotel klubtagságra adott engedélyének visszavonása esetén a klubtagsága megszűnik,
 • a személyes adataihoz való hozzáférésre, ezek javítására és törlésére,
 • a személyes adatok kezelésének korlátozására,
 • a személyes adatok adathordozhatóságra (számítógép által olvasható formátumban a kezelt adatok megkapása kérelem ellenében)
 • tiltakozásra a személyes adatok kezelésével szemben,
 • panaszt nyújthat be a személyes adatok felügyeleti szervénél, vagyis a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a hatóság székhelye és kapcsolattartó adatai elérhetők a www.naih.hu oldalon)

A fenti jogok érvényesíthetők írásban, e-mailben a következő címen: info@balatonhotelsiofok.hu vagy írásban postai úton ezen a címen: Csikó-Center ’97 Kft., 8600 Siófok, Batthány utca 7. Fenntartjuk a jogot a jelen klubtagsági feltételek egyoldalú módosítására. A megváltozott feltételek a Balaton Klub Hotel honlapján történő közzététel napján lépnek érvénybe.

A jelen feltételek érvényességének kezdete 2021. július 1.