Általános szerződési feltételek

A Balaton Hotel weboldalának hozzáférése, böngészése, használata, valamint ajánlatkérés és  foglalás elvégzése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot), és egyetért az azokban foglaltakkal.

Tartalom

 1. A szolgáltató adatai
 2. Általános szabályokat
 3. Szerződő fél
 4. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 5. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/
 6. Lemondási feltételeket
 7. Fizetés módja, garancia
 8. Vendéglátás
 9. Wellness és spa szolgáltatások
 10. Árak, ajánlatok, kedvezmények
 11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 12. A Vendég jogai
 13. A Vendég kötelességei
 14. Elhelyezési garancia
 15. A Szolgáltató kötelességei
 16. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 17. Vis major
 18. Titoktartási nyilatkozat
 19. A Felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

 

1. A Szolgáltató adatai

CSIKÓ-CENTER 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített név: CSIKÓ-CENTER 97 Kft.
Cg. 14-09-303531
Székhely: 8600 Siófok, Batthyány u. 7.
Adószám: 12196001-2-14.

amely cég üzemelteti a Balaton Hotel & Restaurant Siófok nevű szállodát.

2. Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének,és szolgáltatásainak igénybevételét.

Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek,de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szállás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szállás hibás áron történő biztosítását, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatását, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szállás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt foglalás semmis szerződésnek tekintendő.

3. Szerződő fél

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a veszi igénybe.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a közvetlenül adja le a Szolgáltatónak,úgy a Szerződő fél és a Szolgáltató együttesen -a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató írásbeli ajánlatot küld kötöttség, azaz opciós határidő megjelölése nélkül. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 1 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. Foglalás lekéréses alapon, szabad kapacitás függvényében lehetséges.

A Szerződés kizárólag a írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általiírásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általiszóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Ha a a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően,a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a Balaton Hotel & Restaurant Siófok Általános Szerződési Feltételeit, valamint a területi házirendeket elfogadja, és köteles betartani.

A szobafoglalással hozzájárul, hogy a Balaton Hotel & Restaurant Siófok e-mailben tájékoztathatja Önt a csomagajánlatokról. 

 

5. Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre. Kiemelt időszakok, főszezonban és ünnepnapokon előzetes értesítés, illetve előlegfizetés hiányában a szállodai szobák érkezés előtt 48 órával a szálloda általi előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek.

Amennyiben a foglalót fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb az érkezési napon 22.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

A Vendégnek szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetvea késői elutazás lehetőségét. Amennyiben e szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze a recepciónk számára. 

A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult 30% felár megfizettetésére és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 

6. Lemondási feltételek

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a szállodát.

A foglalóval megerősített foglalások lemondása esetén a foglalót nem áll módunkban visszaadni.

Amennyiben az érkezési napot megelőzően legalább 14 nappal korábban írásban lemondja foglalását, a befizetett foglaló teljes összege a lemondást követő 3 hónapon belül felhasználható legalább ugyanolyan értékű foglalásánál. A befizetett foglalót a Vendég tehát nem veszti el.

Amennyiben a Vendég az érkezési napot megelőző 14 napon belül mondja le a foglalását, a foglaló csak a szállodavezető engedélye alapján használható fel az előzőekben leírt módon. Egyéb esetben a foglaló a Szolgáltatót illeti.

A lefoglalt, de a szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

 

7. Fizetés módja, garancia

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), bankkártyával vagy hitelkártyával (American Express, MasterCard, Maestro), Szép kártyával (K&H, MKB, OTP). Céges partnereinknek vagy utalvány vásárlás esetén előzetes egyeztetés után átutalásos fizetési módra is van lehetőség.

Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

 

8. Vendéglátás

A szálloda étterme hétfőtől vasárnapig 8.00-10.00, 12.00-15.00, illetve 19.00-20.00 óraközött várja vendégeit. az asztalfoglalási igényét a recepción, illetve az étteremben jelezheti. A drinkbár hétfőtől vasárnapig 10.00-22.00 óra között várja a Vendégeket.

A reggelit 8.00 és 10.00 óra között fogyaszthatják a vendégek az étterem reggelizőjében.

 

9. Wellness és spa szolgáltatások

9.1. A Balaton Hotel & Restaurant Siófok *** Wellness világa minden nap 10.00 és 22.00 óra között tart nyitva.

 

10. Árak, ajánlatok, kedvezmények

A szálloda mindenkori listaárai a szálloda recepcióján kifüggesztésre kerülnek, illetve a szálloda honlapján a www.balatonhotelsiofok.hu oldalon találhatók. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen vannak elhelyezve.

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak nem tartalmazzák a helyi rendeletben meghatározott idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni (400 Ft/fő/éj - 18 éves kor felett). A Szolgáltató a hatályos adó-törvény módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a www.balatonhotelsiofok.hu oldalon folyamatosan meghirdetésre kerülnek. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

A Szolgáltató a mindenkor aktuális családi vagy egyéb kedvezményeket az 10.pontban megjelölt honlapján ismerteti, teszi közzé.

 

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni,ha:

 1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
 2. a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít
 3. a Vendég fertőző betegségben szenved
 4. a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

 

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

12. A Vendég jogai

A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartásiidőben.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszalélhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

A panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

13. A Vendég kötelességei

A megállapodás szerinti foglaló megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, majda fennmaradó összeg a szállás-szolgáltatási szerződés megkezdésekor esedékes.

Abban az esetben, ha a élelmiszert vagy italokat behoznak a szállodába, és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki ("dugópénz" italok esetén). A szálloda vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt szállodavendégeknek kivinni tilos.

A Vendég által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezéseelőtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

A szállóvendégek gépjárművei térítés ellenében vehetik igénybe a szálloda zárt,illetve szabadtéri parkolóhelyeit.

A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A szálloda a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal, használják a központi recepción elhelyezett értékmegőrzőket.

Berendezési tárgyakat és textíliákat a szállodából kivinni tilos! Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a szálloda az okozóval megtérítteti.

A szálloda területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda szobáiban, éttermében, közösségi területein a magyar jogszabályok értelmében dohányozni a dohányzásra kijelölt helyen kívül tilos! A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a 7 hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magánaka jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.Dohányzásra az arra kijelölt helyen van lehetőség. A szobákban, illetve az épületben történő dohányzás esetén alkalmanként 25.000 Ft kártérítési összeget számolunk fel.

A szállodai szobában robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükségesadatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Vendég ideértve a szállodában tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a együtt utazó személyeket is köteles a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

Elutazáskor a Vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a távozáskor köteles megfizetni. A szobakártyákat a az elutazásának napján 10 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A szobakártya ezen időpontot követően – kivéve ha a a Szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról – érvényességét veszti.

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató a vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni.

 

14. Elhelyezési garancia

Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

A Szolgáltató köteles:

 • A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
 • Térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a részére a szálláshely változásának közlésére.
 • Ingyenes transzfert biztosítani a részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 

15. Szolgáltató kötelességei

A Szolgáltató köteles;

a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni.

a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

 

16. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálloda területén, ahová nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Szerződő fél terheli.

Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

A szálloda wellness részlegének, valamint a kültéri medence és a strand igénybe vétele a saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.

 

17. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

 

18. Titoktartási nyilatkozat

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

 

19. A Felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint bíróság, értékhatártól függően az Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

 

Érvényes a visszavonásig.